The BII Tower Reunion....

Saturday, September 29, 2007

Been years since margoyudaners-93 (Jakarta Base) had their reunion. I don't remember the year but it was on August I guess. Pictures taken by Tony Indarto (The Governor of Bank Indonesia to be)...

BII_Tower

Toni, Heru , Lilik, Sita,Erni, Nurul....

I'm sorry guys, I dunno the rest, please indicate who they are in comment....wait ya...!

Pambuko Margoyudan

Friday, September 28, 2007


Gandheng sakmangke meniko kathah hingkang nembe sinau blog, mbok bilih wonten pigunanipun Ngarso dalem asok pambiyanto kanthi yasa blog Margoyudaners meniko. Kamangko mbok bilih sok sinteno kemawon gadhah pawiyarta hangenani blog utawi ugi website seking alumni SMA setunggal Margoyudan, monggo pun pinarakaken dhumateng blog puniko lantaran comment utawi kolom....

Nuwun
Bang Rhoma
Margoyudan sepuh

Meniko kandel
meniko miring
Arial courier georgia lucida grande times trebuchet verdana webdings
Abrit
kuning
ijo
ngiwa
nengah
nengen
rata
  1. setunggal
  2. kalih
  3. tiga
  • titik siji
  • titik loro
  • titik telu
  • titik walik sobo kebon opo hayo ?
Meniko quotation alias tanda pentik dlondong

link

Blog Widget by LinkWithin

Recent Posts